Rugpijn is een veelvoorkomende klacht. Tussen de 60% en 90% van de bevolking maakt een of meer periodes door. Rugpijn kan plotseling of geleidelijk ontstaan. In de meeste gevallen gaat de pijn vanzelf weer over maar als dit niet gebeurt kan het zinvol zijn advies te vragen aan de huisarts.

Een veel gehanteerde verklaring is dat rugpijn te maken heeft met overbelasting van pijngevoelige structuren in en rond de wervelkolom, zoals tussenwervelschijven, gewrichten, spieren en het gevoeliger worden van het centrale zenuwstelsel.

In verreweg de meeste gevallen is er geen duidelijke oorzaak aan te tonen. Röntgenfoto’s of MRI’s zullen vaak afwijkingen laten zien, maar dat wil niet direct zeggen dat deze ook de klachten verklaren. Soms is het onderzoek volledig normaal.

Rugpijn gaat soms gepaard met angst voor pijn en bewegen en ongerustheid over het beloop. Ook aanwezigheid van depressieve gevoelens en psychische stress kunnen het herstel belemmeren.

Wanneer er geen eenduidige oorzaak te vinden is die de pijn verklaart en de rugpijn bestaat langer dan 3 maanden, spreken wij van chronische rugpijn. Ook wanneer de rugpijn wel te verklaren is in termen van (weefsel)schade, maar de medisch specialisten inschatten dat u door een operatie of pijnbehandeling niet van de pijn af zult komen, spreken we van chronische rugpijn.

Wat kunt u verwachten van een wervelkolomchirurg?

Een wervelkolomchirurg onderzoekt of er duidelijke onderliggende oorzaak is die uw rugklachten verklaart. Voorbeelden hiervan zijn een wervelbreuk, een tumor, ontsteking van een wervel of tussenwervelschijf, afgeknelde zenuwen en ernstige slijtage. Vervolgens wordt er een inschatting gemaakt of een operatie of pijnbehandeling u kan helpen om van de pijn af te komen.

Voor een operatieve behandeling komen slechts weinig patiënten in aanmerking, want het effect van rugoperatie bij chronische lage rug patiënten is klein. Alleen na een zorgvuldige screening kunnen wij vast stellen of u baat heeft bij een operatie.

Om tot een zorgvuldige indicatiestelling te komen is er binnen de Isala een nauwe samenwerking tussen de orthopedische wervelkolomchirurgen en neurochirurgen. Ook wordt er regelmatig nationaal en internationaal overlegd.

Wat kunt u verwachten van een gespecialiseerd fysiotherapeut?

De therapeuten die zijn aangesloten bij het Rugnetwerk Zwolle hebben als doel u zo snel mogelijk grip te doen krijgen op uw rugpijn. De behandeling richt zich dan ook niet meer op het rechtstreeks beïnvloeden van de rugpijn, maar op het verminderen van de negatieve gevolgen van de rugpijn. Ook wanneer rugpijn langdurig aanwezig blijft is het goed om te weten wat u er zelf aan kunt doen en waar u de juiste hulp kunt vragen. Het Rugnetwerk Zwolle heeft alle kwaliteit in huis die nodig is om uw rugpijn te behandelen.